Загальні правила користування сайтом

Вступ

Даний сайт представлений компанією ТОВ «Хенкель Україна», 04070, Україна, м.Київ, вул. Сагайдачного Петра,1 (надалі – «Компанія «Хенкель»). Інформація про Компанію Хенкель, її афілійовані компанії та третіх осіб була ретельно підготовлена перед розміщенням на даному сайті. Проте, ми не можемо гарантувати правильність і повноту розміщеної інформації. Компанія «Хенкель» не несе жодної відповідальності за помилки у вмісті даного сайту. Заяви, розміщені на сайті, мають довгостроковий характер і надані на основі останньої наявної інформації та нашої переконаності в правильності зроблених заяв. Проте, результати, яких досягає Компанія «Хенкель», насправді можуть істотним чином відрізнятися від даних довгострокових заяв, оскільки результати залежать від цілого ряду чинників конкурентної і макроекономічної природи, які у ряді випадків знаходяться поза контролем Компанії «Хенкель». Компанія «Хенкель» не має наміру постійно коригувати свої довгострокові заяви, розміщені на сторінках сайту.

Користуючись даним сайтом, Ви погоджуєтесь без яких-будь обмежень або застережень з наступними Загальними правилами користування сайтом, які можна переглянути або роздрукувати.

ДАНИЙ САЙТ ТА НАВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ НЕ ПРИЗНАЧЕНІ І НЕ СХВАЛЕНІ ДО ВИКОРИСТАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ АБО ГРОМАДЯНАМИ ЧИ РЕЗИДЕНТАМИ США. ГРОМАДЯНАМ ЧИ РЕЗИДЕНТАМ США РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ КОРИСТУВАТИСЯ САЙТОМ КОМПАНІЇ «ХЕНКЕЛЬ» В США АБО САЙТАМИ АФІЛІЙОВАНИХ КОМПАНІЙ «ХЕНКЕЛЬ» В США. 

1. Авторське право

Сторінки нашого сайту ‏(вміст, структура) захищені законодавством про авторські права. Зокрема, будь-яке відтворення, адаптація, переклад, розміщення та обробка вмісту даного сайту в інших засобах масової інформації, включаючи розміщення або обробку в електронних засобах масової інформації, захищені авторським правом. Будь-яке використання інформації цілком або частково дозволяється лише за умови попередньої письмової згоди Компанії «Хенкель». Вміст та структура даного сайту захищені авторським правом. Будь-яке відтворення інформації або даних, зокрема, використання текстів або фрагментів текстів або графічних матеріалів ‏(за винятком фотографій Компанії «Хенкель» для преси) або будь-яке інше використання/поширення дозволяється лише за умови попередньої письмової згоди Компанії «Хенкель».

Фотографії, які надаються Компанією «Хенкель» для преси, можуть використовуватися лише для редакційних цілей. Фотографії, які відтворюються та / або змінюються за допомогою електронних засобів для редакційних потреб, мають позначатися загальновживаним символом авторського права «© [рік] ТОВ «Хенкель Україна». Всі права захищені». Передрук є безкоштовним, але на адресу Компанії «Хенкель» слід надіслати копію надрукованого матеріалу.

© 2018 ТОВ «Хенкель Україна», Київ. Всі права захищені.

2. Торговельні марки

Овальний логотип Компанії «Хенкель» а також всі найменування та/або дизайн продукції, розміщені на сторінках цього сайту, є зареєстрованими товарними знаками компанії «Henkel AG & Co. KGaA», її дочірніх компаній, афілійованих осіб або ліцензіарів. Будь-яке несанкціоноване або неправомірне використання зазначених товарних знаків категорично забороняється і є порушенням законодавства про товарні знаки, авторські права та інші права на об’єкти інтелектуальної власності або законодавства про боротьбу з недобросовісною конкуренцію.

3. Відмова від зв'язку зі змістом сайтів третіх осіб

а. На сторінках даного сайту містяться посилання ‏(тобто «гіперпосилання») на інші сайти, які розробляються та використовуються третіми особами і вміст яких невідомий Компанії «Хенкель». Компанія «Хенкель» лише сприяє доступу до таких сайтів і не несе жодної відповідальності за їх вміст. Наші посилання на сайти третіх осіб надаються лише для того, щоб спростити для Вас навігацію по таких сайтах. Заяви, що містяться на сторінках, на які надані посилання, не є нашими заявами. Ми недвозначно відмовляємося від зв'язку з будь-яким вмістом будь-яких сайтів третіх осіб, посилання на які надаються на нашому сайті. Зокрема, ми не беремо на себе відповідальність за будь-які порушення норм чинного законодавства або прав третіх осіб, які мають місце на сторінках таких сайтів.

б. Власники сайтів, на які можна потрапити з сайту Компанії «Хенкель», несуть повну відповідальність за їх вміст, так само як і за продаж будь-яких товарів, запропонованих на даних сайтах, і за обробку та виконання будь-яких замовлень, отриманих через Інтернет за допомогою таких сайтів.

в. Компанія «Хенкель» не несе жодної відповідальності за будь-яке порушення авторських прав, прав на торговельні марки або іншу інтелектуальну власність, порушення особистих немайнових прав, що мають місце на сайтах, посилання на які містяться на сайті Компанії «Хенкель».

г. У разі ухвалення судового рішення чи іншого правового акту щодо будь-якої операції, контракт укладається лише між користувачем і власником відповідного сайту або іншою особою, яка пропонує укласти такий контракт, але за жодних умов не між Компанією «Хенкель» і користувачем. Просимо Вас звернути увагу на загальні умови, запропоновані компанією, на сайт якої надано посилання.

4. Загальна відмова від відповідальності

Будь-яка відповідальність Компанії «Хенкель» за збитки, заподіяні в результаті користування даним сайтом – незалежно від юридичної підстави, включаючи цивільно-правовий делікт – обмежується збитками, заподіяними умисно або через грубу недбалість. У тій мірі, у якій існує обов'язкова відповідальність Компанії «Хенкель» в результаті порушення істотних договірних зобов’язань, загальна сума будь-якої вимоги про відшкодування збитків обмежується передбачуваними збитками. Дані положення не впливають на відповідальність Компанії «Хенкель» відповідно до норм законодавства про відповідальність за недоброякісність продукції або відповідальність, що випливає з гарантій, наданих Компанією «Хенкель». Вищезгадані обмеження відповідальності також не застосовуються в разі завдання шкоди життю і здоров'ю людини або нанесення тілесних ушкоджень.

Компанія «Хенкель» докладає значних зусиль для того, щоб захистити свій веб-сайт від вірусів, проте, ми не можемо гарантувати їхню повну відсутність. У зв'язку з цим ми рекомендуємо користувачам самостійно вживати заходів для захисту своїх комп'ютерів від вірусів ‏(використовувати вірус-сканери) перед завантаженням документів і даних з сайту.

Компанія «Хенкель» не гарантує відсутність помилок або збоїв в роботі окремих опцій сайту, а також не відповідає за їхню доступність.

5. Прогнозування і заяви про наміри

Заяви довгострокового характеру, розміщені на сторінках веб-сайту, базуються на найновішій доступній нам інформації. Проте, результати, яких фактично досягла Компанія «Хенкель», можуть істотно відрізнятися від подібних заяв, оскільки залежать від ряду чинників конкурентної і макроекономічної природи, які в деяких випадках знаходяться поза межами контролю Компанії «Хенкель». Компанія «Хенкель» не має наміру постійно змінювати чи оновлювати довгострокові прогнози та заяви, що містяться на сторінках даного веб-сайту, не маючи при цьому будь-яких упереджень до юридичних обов’язків коригувати заяви довгострокового характеру.

6. Продукція Компанії «Хенкель»

Бренди/продукція, інформація про які міститься на сторінках даного веб-сайту, є зразками брендів/ продукції, що створюються компаніями, які входять до структури «Хенкель» в різних країнах світу. Компанія «Хенкель» не гарантує, що конкретна продукція є доступною для споживачів саме Вашої країни.

Різне

Загальні правила користування сайтом регулюються і мають тлумачитися відповідно до законодавства України. У межах, що допускаються відповідним законом, місцем для суду, в якому повинна слухатися справа з усіх розбіжностей стосовно даного веб-сайту, призначається місто Київ, Україна. У разі, якщо будь-яке з положень даних загальних правил користування сайтом є або стає недійсними, інші положення залишаються чинними.

7. Умови оцінки контенту

Пропонуючи будь-який контент ТОВ «Хенкель Україна», код ЄДРПОУ 31283830, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 1  (надалі в цьому документі «Хенкель»), учасник погоджується і гарантує, що:

 • Він/вона є єдиним автором і власником прав інтелектуальної власності на контент, який запропонований Хенкель.
 • Всі виключні майнові права інтелектуальної власності на зазначений контент передаються Хенкель, і він/вона  відмовляється від будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на нього (за наявності законної можливості).
 • Увесь розміщений ним/нею контент є достовірним.
 • Йому/їй виповнилось принаймні 18 років.

Він/вона також погоджується, що він/вона не може пропонувати контент, який:

 • Є неправдивим, недостовірним, або вводить в оману, про що відомо учаснику.
 • Порушує авторські права, патент, торговельну марку, комерційну таємницю чи інші майнові права (в т. ч. права інтелектуальної власності) , або права на публічне використання чи право на конфіденційність будь-якої третьої сторони.
 • Порушує чинне законодавство   (у тому числі, не обмежуючись зазначеним, законодавство , яке регулює питання захисту споживачів, недобросовісної конкуренції, спрямовані проти дискримінації або недобросовісної реклами).
 • Може обґрунтовано вважатись таким, що дискредитує, завдає шкоди репутації, розпалює міжрасову та/або міжконфесіональну ворожнечу, містить погрози або заклики до переслідування будь-якої фізичної або юридичної особи.
 • За який він/вона отримали  компенсацію або будь-яку винагороду від третіх осіб.
 • Містить будь-яку інформацію з посиланням на інші веб-сайти, адреси, адреси електронної пошти, контактну інформацію або номери телефонів.
 • Містить будь-які комп'ютерні віруси або інші шкідливі комп'ютерні програми або файли.

Пропонуючи контент і погоджуючись з цими Умовами оцінки контенту, учасник безкоштовно надає  компанії Хенкель невиключний дозвіл (ліцензію)  на необмежене в просторі та за часом право на використання створеного учасником контенту в мережі Інтернет, а саме на веб-сайтах Хенкель, на сторінка Хенкель в соціальних мережах та будь-яких публікаціях Хенкель у мережі Інтернет. Наданий дозвіл (ліцензія) включає в себе, серед іншого, право на використання створеного учасником контенту для реклами продукції бізнес-підрозділу Хенкель «Косметичні засоби», надання доступу до створеного учасником контенту третім сторонам, в тому числі, але не обмежуючись,  підприємствам роздрібної торгівлі та інтернет-магазинам, з цією ж метою. Крім того, створечний учасником контент Хенкель може редагувати на власний розсуд, наприклад, скорочувати для будь-яких цілей за умови, що він не буде спотворений. Хенкель і треті сторони не зобов’язані вказувати автора контенту. Хенкель може також передати права на контент своїм афілійованим компаніям шляхом видачі їм дозволу на його використання (ліцензії).

Пропонуючи контент, учасник підтверджує також, що він/вона володіє правами на контент в цілому і, зокрема, має право представити контент в рамках тестування продукції та передати Хенкель,  перелічені вище у цих Умовах оцінки контенту права.

 Якщо треті сторони висувають до Хенкель претензії, пов’язані із завантаженням та/або використанням контенту (зокрема щодо  порушення права на невтручання в особисте життя, порушення прав інтелектуальної власності на контент), учасник зобов’язується компенсувати компанії Хенкель всі понесені нею витрати на врегулювання такої претензії.

Учасник також погоджується з тим, що його/її добровільно вказаний нікненйм і місце проживання можуть бути опубліковані разом із завантажуваним контентом. Після завантаження контенту учасником ці дані можуть бути опубліковані із затримкою після перегляду. Хенкель залишає за собою право не публікувати і видаляти вже опублікований контент, який не  відповідає цим Умовам оцінки контенту або Принципам модерації.

Застосовне право; подільність; виключення можливості звернення до суду; право на внесення змін

Ці Умови оцінки контенту та всі правові відносини між учасниками і Хенкель регулюються виключно законодавством України. Якщо окремі положення цих Умов оцінки контенту є або стануть недійсними, це не впливатиме на дійсність решти положень. Будь-які неповні або недійсні положення слід доповнити або замінити іншими відповідними положеннями, максимально, наскільки це можливо, наближеними до значення та цілей недійсного чи неповного положення з економічної точки зору.